Günün Ayeti

Hayır, hayır! (Taptıkları), onların ibadetlerini tanımayacaklar ve onlara hasım olacaklar. Meryem Suresi, 82

Günün Hadisi Şerifi

Resulullah (sa) bize (bazan) sabah oluncaya kadar Beni İsrail kıssası anlatırdı. Anlatma işini farz namaz için kalkınca bırakırdı. Ebu Davud, İlm 11, (3663)