Günün Ayeti

Sûra üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları kalmamıştır; birbirlerini de arayıp sormazlar. Müminûn Suresi, 101

Günün Hadisi Şerifi

Hz.Ali, Fatıma (ra)'yı nikahlayınca, hemen gerdek yapmak istedi. Resulullah (sav) ise, mehir olarak bir şeyler verinceye kadar buna mani oldu. Hz. Ali (ra): "Benim verecek bir şeyim yok!" demişti. Aleyhissalatu vesselam: "Ona zırhını ver!" buyurdu. Hz. Ali (ra) (bu maksadla) zırhını verdi, sonrada gerdek yaptı. Ebu Davud, Nikah 36, (2125, 2126); Nesai, Nikah 76, (6, 129)