Günün Ayeti

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Şu’arâ Suresi, 159

Günün Hadisi Şerifi

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Okunu attıktan sonra kaybetmiş olsan ve (üç gece) sonra (okun isabet ettiği ava) erişsen, bu av kokmadıkça onu yiyebilirsin." Müslim, Sayd 9, (1931); Ebu Davud, Sayd 4, (2861); Nesai, Sayd 20, (7,193, 194); Buhari, Sayd 8