Günün Ayeti

Biz, onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Sen, onlardan herhangi birinden (bir varlık emâresi) hissediyor veya onlara ait cılız bir ses işitiyor musun? Meryem Suresi, 98

Günün Hadisi Şerifi

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Hanımını kocasına karşı, köleyi efendisine karşı ayartan bizden değildir!" Ebu Davud, Talak 1, (2175), Edeb 135, (5170)