Günün Ayeti

O halde Allah´a koşun. Çünkü ben, size O´nun katından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım. Zâriyât Suresi, 5

Günün Hadisi Şerifi

Sa'd İbnu Mu'az, Hendek savaşı sırasında kol damarından yaralanınca, Resulullah (sav) onun için mescide bir çadır kurdurdu. Maksadı, onu daha yakından ziyaret etmek (ve ilgilenmek)di." Ebu Davud,Cenaiz 8, (3101); Nesai, Mesacid 18, (2, 45)