Günün Ayeti

Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. Tâ-Hâ Suresi, 37

Günün Hadisi Şerifi

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Üç kişi vardır, kıyamet günü Allah Teala hazretleri onlara konuşmaz, nazar etmez, günahlardan da arındırmaz, onlara elim bir azab vardır: 1-Zina eden yaşlı, 2-Yalan söyleyen devlet reisi, 3-Büyüklenen fakir." Müslim, İman 172, (107); Nesai, Zekat 77, (5, 86)