Günün Ayeti

Rahmân´a çocuk isnadında bulunmaları yüzünden. Meryem Suresi, 91

Günün Hadisi Şerifi

Resulullah (sav) çıplak, olarak kılınç teati edilmesini yasakladı. Ebu Davud, Cihad 73, (2688); Tirmizi, Fiten 5, (2164)