Günün Ayeti

Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah´tır. Zâriyât Suresi, 58

Günün Hadisi Şerifi

Sa'd İbnu Ebi Vakkas (ra)'a öğretilmiş (muallem) bir köpek avı öldürecek olursa, yenilip yenmiyeceği sorulmuştu: "Ye!" dedi, ondan sadece bir parça da kalmış olsa." Muvatta, Sayd 7, (2,493)