Günün Ayeti

Musa: İşte aradığımız o idi, dedi. Hemen izlerinin üzerine geri döndüler. Kehf Suresi, 64

Günün Hadisi Şerifi

Hz. Enes (ra)'a sordum: "Resulullah (sav)'in Ashabı arasında müsafaha var mıydı?" Bana: "Evet!" diye cevap verdi. Buhari, İsti'zan 27; Tirmizi, İsti'zan 31, (2730)