Günün Ayeti

Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Tûr Suresi, 22

Günün Hadisi Şerifi

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir mü'minin diğer bir mü'mine üç günden fazla küsmesi helal olmaz. Üzerinden üç gün geçince, ona kavuşup selam versin. Eğer o selama mukabele öderse ecirde her ikisi de ortaktır. Mukabele etmezse günah onda kalmıştır." (Bir diğer rivayette şöyle buyrulmuştur: "Kim üç günden fazla küs kalır ve ölürse cehenneme girer.") Ebu Davud, Edeb 55, (4912,4914)