FAALİYETLER

Halaka/Kur’an Kursu

Yaygın dini eğitim.

Afrika da 20.yüzyılın başlarında toplam hristiyan nüfus oranı Müslüman nüfus oranına göre daha az iken, günümüzde bu oran tersine dönmüştür. Müslümanlar çok yakın zamana kadar çoğunlukta oldukları topraklarda bugün azınlık olarak yaşamaktadırlar.

Yaygın dini eğitim.

Yaygın din eğitimi kapsamında ele alınan "99 Yaygın Dinî Eğitim" projesiyle Gana'da 99 din görevlisinin 3 yıl boyunca istihdamı sağlandı. Din görevlilerinin denetimi, eğitimi ve koordinasyonunun sağlanabilmesi için 2 denetçi görevlendirildi. Bu proje, derneğimizin ilk ve en önemli projelerinden birisidir. Din görevlile­rinin seçiminde ilmi yeterlilik ve eğitim formasyonu dikkate alınmaktadır. Bu projeden hedeflenen İslam dininin yaşanarak anlatılması, yaygınlaşan misyoner­lik faaliyetleri karşısında Gana halkını bilinçlendire­rek İslam inancını muhafaza etmelerinde kendilerine yardımcı olabilmektir.

Yaygın dini eğitimimizin yanı sıra 4-7 yaş arası çocuklara 'okul öncesi eğitim' verilmektedir. Bu projeyle, Gana'daki Müslüman halkın sosyal, dini, fenni eğitimi birlikte almaları hedeflenmiştir. Bu güne kadar yaklaşık 100.000 öğrenciye ulaşılmış ve gündüzlü olarak eğitimlerine devam edilmektedir. "99 köyde Yaygın Dini Eğitim" projesiyle Gana'da 350 bölgeye ulaşılarak diğer bölgelerdeki Müslüman çocuklara da temel dini eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

Halaka/Kur’an Kursu - FAALİYETLER - Gana Dostuk ve Yardımlaşma DerneğiHalaka/Kur’an Kursu - FAALİYETLER - Gana Dostuk ve Yardımlaşma DerneğiHalaka/Kur’an Kursu - FAALİYETLER - Gana Dostuk ve Yardımlaşma DerneğiHalaka/Kur’an Kursu - FAALİYETLER - Gana Dostuk ve Yardımlaşma DerneğiHalaka/Kur’an Kursu - FAALİYETLER - Gana Dostuk ve Yardımlaşma DerneğiHalaka/Kur’an Kursu - FAALİYETLER - Gana Dostuk ve Yardımlaşma Derneği