FAALİYETLER

Öğrenci Yurtları

Akra, Kumasi, Tamale bölgelerinde 50'ye yakın lisans ve Yüksek Lisans öğrencisinin kaldığı yurtlarımız bulunmaktadır.

Akra, Kumasi, Tamale bölgelerinde 50'ye yakın lisans ve Yüksek Lisans öğrencisinin kaldığı yurtlarımız bulunmaktadır. Yurtlarımızda kalan öğrencilere kültür merkezlerimizde ayrıca tamamlayıcı eğitimler verilmektedir.

Gana'lı öğrencilerimize burs vermek isteyen gönüllülerimiz ile öğrencilerimizin irtibata geçmeleri sağlanacaktır. Bursiyerlerimizin öğrencilerimize vereceği maddi desteğin yanı sıra, onların sosyal hayatını, sıkıntılarını, sevinç-lerini paylaşmaları da amaçlanmaktadır.