FAALİYETLER

Meslek Edindirme Kursları

Batılıların yüzyıllarca sömürüsünde kalmış olan Gana halkı, kasten cahil bırakılmıştır

Batılıların yüzyıllarca sömürüsünde kalmış olan Gana halkı, kasten cahil bırakılmıştır. Bu cehaletin diğer bir boyutu da yeterli mesleki eğitimin olmamasıdır. 'Ken­di ayakları üzerinde duran bir Afrika' sloganıyla yola çıkan derneğimiz, bu amaçla Gana'da ve Türkiye'de çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Öncelikle Gana'daki kültür merkezlerimizde, Müslüman bayanlar için açılan ev ekonomisi, dikiş, nakış, yemek yapma, çocuk bakımı, bilgisayar vb. meslek edindirme kurslarının yanında, Müslüman erkekler için de çeşitli kurslar açılmaktadır.

Ayrıca Gana'daki mesleki eğitime yatkın olan kişiler, Türkiye'ye getirilerek kendi alanlarında eğitimden geçirilmekte, aldıkları bu eğitimi Gana'da tatbik ede­rek katma değer sağlamaları amaçlanmaktadır.